สมุดเสก็ตช์ สมุดบันทึก สมุด DIY สมุดเปลือย

สมุดเสก็ตช์ สมุดบันทึก DIY เปลือยทั้งเล่ม กาง 180 องศา พับได้ 360 องศา รูปเล่มจตุรัส 20 x 20 เซนติเมตร กระดาษเนื้อในเป็นกระดาษญี่ปุ่น 130 แกรม ปกเป็นกระดาษนำเข้าแข็ง หนาพิเศษใช้ไปนานๆ ไม่โก่งไม่โค้งงอ ผลิตในประเทศไทย วัสดุทุกรายการที่ใช้ในการผลิตไม่มีรายการใดนำเข้าจาก RPC ค่ะ ^0^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s