ไอเดียแต่งปกสมุด

เทคนิคทำปกสมุดโน้ตมีมากมาย แล้วแต่จะคิด แล้วแต่จะทำค่ะ มีทั้งใช้ด้าย ลงสี เอาผ้ามาตัดเย็บ แต่ไม่ว่าแบบไหนก็เป็นกระจกสะท้อนตัวตนและสไตล์ของเจ้าของค่ะ